https://storage.googleapis.com/inderes-ir-pages-dev-assets/inderes/images/logo_trimmed.webp
en / sv / fi
Om ossTjänster i SverigeKontakt
menu
Change language: ensvfi

Tjänster

Tjänster

Inderes produkterbjudande täcker alla lösningar som behövs för ett börsbolags investerarkommunikation. Produkterna kombinerar expertarbete, egenutvecklade teknikplattformar och Inderes investerarmedia.

 

Equity Research

Över 140 kunder

 

AGM

Över 100 kunder

 

IR Events

Över 300 kunderIR Software

Över 40 kunder

Kontakt