https://storage.googleapis.com/inderes-ir-pages-dev-assets/inderes/images/logo_trimmed.webp
en / sv / fi
Om ossTjänster i SverigeKontakt
menu
Change language: ensvfi

Tjänster

IR Software

Vi vet hur man skapar användarvänliga investerarsidor, med lättolkat, aktuellt och relevant innehåll, som följer lagstadgade krav på rapportering. Låt oss hjälpa ert bolag att utforma världens bästa investerarsidor!

Vi erbjuder helhetslösningar för produktion och innehåll av webbplatsens IR-relations sektion. Vi bistår våra bolagskunder i hela processen, med allt från innehållsplanering till teknisk implementering och upprätthållande.

I och med att vi dagligen når över 75 000 investerare genom vår egen community har vi värdefull erfarenhet av och kunskap om användargruppens förväntningar och önskemål i frågan.

Samtidigt har vi full förståelse för att den tekniska implementeringen och underhållet måste vara så enkelt och användarvänligt som möjligt. Användargränssnitt skapade av oss, är alltid utformade så att sidorna kan uppdateras av företagsrepresentanter utan programmerings- eller annan specialkunskap.

Vårt servicepaket innehåller följande delar:

Planering och strukturering av innehåll add

Vi hjälper till med att utforma en fungerande struktur och lyfta fram relevant innehåll för bolagets investerarsidor. Helheten byggs för att både matcha och stödja bolagets varumärkesidentitet. Vi lägger även stor vikt vid att lyfta fram och kommunicera bolagets ”investerarstory”, som vi, vid behov, tillsammans med kunden gärna hjälper till med att kristallisera.

I planeringsprocessen har vi alltid slutanvändaren, dvs. investerarna och bolagets intressenters önskemål och förväntningar i fokus, samtidigt som all planering utgår från de lagstadgade krav som ställs på börsbolagens rapportering och webbsideinnehåll.

Teknisk implementering add

Förutom planering och fastställande av innehållet, erbjuder vi även lösningar för praktisk implementering. Våra användarvänliga administratörssidor är lätta att ta i bruk och enkla att använda. Att uppdatera webbplatsen kräver ingen kodningserfarenhet, utan skall i princip kunna skötas av vem som helst av bolagets personal.

Vi tillhandahåller även instrument för uppföljning av webbplatsens besökarstatistik. Ytterligare mervärde uppstår i och med att bolagets investerarsidor integreras med Inderes’ egen plattform. På så sätt når det uppdaterade innehållet våra communitymedlemmar och får automatiskt en större spridning, samtidigt som bolagets följare bland communitymedlemmarna serveras det allra senaste.

Teknisk support och underhåll add

Våra kunder behöver aldrig oroa sig över huruvida webbplatsens investerarsidor uppfyller den rådande lagstiftningens krav. Vi ser till att alla lagstadgade krav på rapportering uppfylls. För upprätthållandet av innehållet ansvarar, beroende på vad som avtalas, antingen Inderes, en utomstående kommunikationspartner, eller bolagets egna representanter

Referenser

Honkarakenne

Toivo Group

Boreo

Revenio Group

Aktieverktyg och inderes.fi-innehållsintegrationer för investerarsidor

Inderes.fi-plattformen har mer än 75 000 aktiva investerare kopplade till vårt ekosystem. Vi producerar en enorm mängd innehåll på Inderes.fi-plattformen, som vi kan koppla till alla investerarsidor oberoende av teknik. Mångsidigt innehåll säkerställer ett jämnt flöde av besökare till sidan, och sidan är inte enbart beroende av det innehåll som produceras av företaget. Dessutom erbjuder vi alla aktieverktyg som krävs enligt förordningen och möter investerarnas informationsbehov.

Fördelarna med Inderes aktieverktyg och innehållsintegrationer för börsnoterade företag:

Lätthet

Implementeringen har gjorts enkel och lätt och Inderes utvecklarteam hjälper till i varje steg av arbetet. Inderes strävar efter att säkerställa design och funktionalitet hos alla verktyg så att de nuvarande verktygen kan ersättas som de är.

Leveranssäkerhet

Verktygens funktion övervakas automatiskt och alla möjliga felsituationer hanteras omedelbart. Hos Inderes betjänas du av kundtjänst på finska, svenska och engelska.

Integration

Inderes producerar en enorm mängd innehåll, som vi kan koppla till investerarwebbplatsen med hjälp av verktygen. På så sätt blir innehållet på IR-webbplatsen rikare, och den förlitar sig inte enbart på det innehåll som produceras av företaget.

Aktieverktyg

 • Grundläggande aktieinformation

 • Aktiekurs

 • Aktieägare

 • Utdelninginderes.fi-integraationer

 • Analysrapporter

 • Inderes förutsägelser

 • Analytikervideor och vd-intervjuer

 • Webcasts av resultatinfon

 • Webbsändningar av kapitalmarknadsdagar

Investerarsentiment

 • Investerarfeedback

 • Realtidsövervakning av företagets sentiment

 • Öppen feedback från investerar
Kontaktinformation

Peter Westerlund

COO, FLIK
peter.westerlund@inderes.com
+358 41 536 0127

Peter Sergel

COO, Sweden
peter.sergel@inderes.com
+46 728880177