https://storage.googleapis.com/inderes-ir-pages-dev-assets/inderes/images/logo_trimmed.webp
en / sv / fi
Om ossTjänster i SverigeKontakt
menu
Change language: ensvfi

Om oss

Historia

Det är ingen slump att vi valt att lyfta ordet passion i våra värderingar. En äkta passion för aktier och börsen som handelsplats är anledningen till att Inderes grundades år 2009.

Video: Inderes korta historia

Youtube: Inderesin lyhyt historia

Till en början drevs företaget mer som ett forum för grundarna att förverkliga sitt investerarintresse än som ett företag med affärstänk och strategi. Passionerat arbete i kombination med tydligt bevisade resultat, ledde till att en affärsmodell växte fram.

Vårt servicekoncept uppstod som ett naturligt svar på den efterfrågan som redan fanns på marknaden, både bland börsbolag och investerare. I och med finanskrisen hade utbudet på bolagsbevakning och analys rasat, samtidigt som behovet fortfarande existerade, och snarare ökade i takt med branschens digitalisering.

År 2011 undertecknade vi vårt första avtal om uppdragsanalys för ett börsbolag. Efter detta har vi lyckats erövra nya marknader och kunna stärka synergin mellan de tjänster vi erbjuder.

Efterfrågan på uppdragsanalys för börsnoterade företag ökade snabbt under åren 2013–2015 och den finska marknaden erbjöd väldigt lite konkurrens på området. Med en affärsmodell där uppdragsanalysen finansieras av bolagen själva, kunde Inderes fylla det vakuum som uppstått på marknaden, och samtidigt erbjuda alla typer av bolag och investerare tillgång till oberoende, högkvalitativ analys.

I skrivande stund bevakar Inderes 70% av Helsingforsbörsens noterade bolag, som hittills visat sig vara både nöjda och lojala kunder.

År 2016 påbörjade vi det systematiska arbetet med att bygga upp vår egen investerarcommunity och att skapa ett eget ekosystem för direktkommunikation med marknadens investerare och sparare. Arbetet har burit frukt. Vi ser den unika helheten vi har i dag; vår aktiva community med över 75 000 medlemmar som en oerhört viktig konkurrensfördel.

År 2019 växte Inderes genom förvärvandet av videokommunikationskoncernen Flik. Fliks kärnkompetensområden inom visuellt avancerade webstremingstjänster och virtuella evenemang med inriktning mot börsbolag kompletterar Inderes tjänstepalett och skapar synergieffekter på flera håll. Vårt ekosystem utgör en naturlig distributionskanal för Fliks producerade events, vilket automatiskt garanterar produktionernas räckvidd och engagemang inom den önskade målgruppen. Att vi lyckats i våra strävanden efter mervärde är Fliks stadiga tillväxt bland börsbolagskunder bevis på.

Samma år fortsatte vi våra satsningar på tjänster inom IR-kommunikation och startade produktutveckling för att erbjuda helhetslösningar kring webbplatsbaserade investerarsidor och tjänstepaket för virtuella bolagsstämmor. År 2020 skedde den kommersiella lanseringen av tjänsterna, som fick ett gott mottagande. Coronapandemin omvandlade marknaden för virtuella- och hybridevents i en handvändning. För att möta den ökade efterfrågan rekryterade Flik ny personal och byggde tre nya studios för virtuella evenemang under året.

Året 2021 nåddes en annan milstolpe i Inderes historia i och med börsnoteringen av Nasdaq First North.
Vi anser att vår community på över 75 000 medlemmar i kombination med våra nuvarande kundunderlag med över 400 nordiska börsnoterade, utgör en utmärkt språngbräda för framtida omsättningstillväxt inom samtliga kundsegment. Vår historia fram till dags dato visar att vi har både förmåga och förutsättningar att växa på nya marknader.

Inderes är tjänsteleverantör till över 400 nordiska börsbolag. Till kundgruppen hör bolag som anlitar oss för en, eller flera olika typer av uppdrag åt gången. Vi vill tjäna våra kunder så helhetsmässigt och väl som möjligt. I början av 2021 startade vi ett internt strategiarbete för att harmonisera våra tjänsteerbjudanden och utveckla kompletta servicehelheter för de börsbolag som önskar förbättra sitt IR arbete och kommunikation, inte bara genom en, utan genom en helhet av åtgärder.