https://storage.googleapis.com/inderes-ir-pages-dev-assets/inderes/images/logo_trimmed.webp
en / sv / fi
Om ossTjänster i SverigeKontakt
menu
Change language: ensvfi

Tjänster

Uppdragsanalys

Historiskt sett har analysverksamhet och uppföljning av börsbolag främst tjänat bankernas egna, interna funktioner. Fokuset har legat på storbolag och materialet har varit tillängligt för enbart en ytterst begränsad grupp av investerare. Enligt vår filosofi är information en grundläggande rättighet för varje investerare. Därigenom är även analysen som verktyg något som tillhör alla investerare och alla typer av bolag.

Syftet med vår existens är att sammanföra investerare och börsbolag och att skapa en äkta dialog och samverkan mellan dessa parter. Uppdragsanalysen är, i vårt tycke, ett utomordentligt verktyg i denna process. En kvalitativt utförd, oberoende analys tjänar alla parter och fungerar samtidigt som en inbjudan till samverkan.

Uppdragsanalysens roll i vårt ekosystem

Den primära uppgiften med våra bolagsuppföljningar är att analysera all tillgänglig och relevant information som publiceras om bolagens affärsverksamhet, dra våra slutsatser och därefter presentera dessa till investerare på ett lättbegripligt sätt.

Vår plattform möjliggör en bred spridning av det innehåll som produceras. Förutom räckvidden, skapar vi engagemang och en äkta interaktion som gynnar samtliga parter i vårt ekosystem.

Spararna och investerarna i vår community gynnas av tillgången på information och därpåföljande diskussions- och nätverkningsmöjligheter, medan våra uppdragsanalyskunder får en plattform att nå potentiella och befintliga aktieägare.

I och med att vårt analytikerteam bakom uppdragsanalyserna personligen engagerar sig i communityn och finns tillgängliga för våra medlemmar genom att svara på och delta i direkta bolagsspecifika frågor- och diskussioner, kan vi garantera både högklassigt och brett engagemang bland våra medlemmar.

Våra uppdragsanalyser får stor spridning

 • Inderes.fi har en kontinuerligt växande community med för närvarande 75 000 aktiva användare. En uppdragsanalys från oss publiceras automatiskt i våra kanaler vilket erbjuder fantastiska möjligheter att nå ut till våra communitymedlemmar.

 • Förutom att uppdragsanalysen får stor spridning via vår egen plattform, publicerar vi även materialet i våra samarbetspartners nätverk och kanaler, vilket säkerställer att innehållet är allmänt tillgängligt även utanför vårt eget ekosystem.

Våra uppdragsanalyser engagerar

 • Allt innehåll som publiceras i och kring uppdragsanalyserna optimeras för att nå ut till investerarna och svara på deras intressen på bästa sätt.

 • Medlemmarna i vår community kan ställa in notifikationer på allt material vi publicerar. På detta sätt kan alla parter hålla sig kontinuerligt uppdaterade och känna sig säkra på att våra medlemmar alltid har tillgång till det färskaste materialet.

 • I och med att vårt analytikerteam bakom uppdragsanalyserna personligen engagerar sig i vår community och finns tillgängliga för våra medlemmar genom att svara på och delta i direkta bolagsspecifika frågor- och diskussioner kan vi garantera både högklassigt och brett engagemang bland våra medlemmar.

Varför anlita oss för uppdragsanalys?

Uppdragsanalyserna når och engagerar många add

 • En uppdragsanalys från oss publiceras automatiskt i våra kanaler, vilket ger fantastiska möjligheter att nå ut till våra f.n. 75 000 communitymedlemmar.

 • Vi distribuerar även det producerade materialet till flera utvalda samabetspartners, vilket garanterar vidare spridning och publicitet utanför vårt eget ekosystem.

 • Plattformen möjliggör riktat och optimerat innehåll, allt enligt användarnas önskemål.

 • Våra användare kan ställa in notifikationssystem gällande allt vi publicerar. På detta sätt kan alla parter hålla sig kontinuerligt uppdaterade och känna sig säkra på att våra communitymedlemmar alltid har tillgång till det färskaste materialet.

Våra analytiker är bäst i klassen add

Vårt analytikerteam har kammat hem otaliga utmärkelser, för träffsäkerhet i aktierekommendationer och prognostisering, av det brittiska analysföretaget Starmine, som är en del av Thomson Reuters.

StarMine Analyst utmärkelserna är i och med sina objektiva värderingsmetoder och jämförelsemodeller av analytikerprestationer högt uppskattade och allmänt hänvisade till som den gyllene standarden inom branschen. Alla utmärkelser baseras på kvantitativ data över toppanalytikernas träffsäkerhet gällande såväl rekommendationer i förhållande till branschindex, samt prognoser för vinstutveckling.

Under åren 2017-2020 har Inderes haft minst tre analytiker med på tio i topp listan över de mest träffsäkra analytikerna i Norden. År 2020 dominerade vårt team listan med inte mindre än sex Inderesanalytiker av totalt tio. Samma år premierades Inderes med sammanlagt 11 utmärkelser, vilket var fler än något annat team i hela Norden. Framgångar har även skördats på Europeisk nivå, där flera av våra analytiker under flera år utsetts som de mest träffsäkra analytikerna inom sin bransch.

Kunder är både nöjda och lojala add

 • I nuläget bevakas omkring 70% av bolagen på Helsingforsbörsen av Inderes.

 • Kundlojaliteten är hög. De få uppdragsgivare, som valt av avsluta sina avtal med oss, har haft sina naturliga orsaker, till exempel företaguppsköp.

Uppdragsanalysen hjälper till att utveckla beställarens investerarkommunikation add

Från oss får beställaren mer än analys för pengarna. Vår uppdragsanalys för med sig många ”ringar på vattnet”-effekter, som gynnar bolaget långt efter avlämnad rapport.

 • Alla uppgifter, inklusive all kvantitativ och kvalitativ information som insamlas i samband med analysarbetet och rapporteringen kan användas för att utveckla bolagets investerarkommunikation och dess samverkan med andra marknadsaktörer.

 • Våra analytiker engagerar sig kontinuerligt i community’n och finns därmed tillgängliga för våra medlemmar bl.a. genom att svara på direkt frågor och delta i bolagspecifika diskussioner i forumet. Detta ger mervärde, skapar och garanterar engagemang.

 • Analysrapporterna och det övriga innehållsmaterial, bl.a. videon som produceras kring en uppdragsanalys, kan fritt användas och bäddas in på bolagets egna webbplats.

Kontaktinformation

Peter Westerlund

COO, FLIK
peter.westerlund@inderes.com
+358 41 536 0127

Peter Sergel

COO, Sweden
peter.sergel@inderes.com
+46 728880177