Tjänster

AGM

Inderes’ AGM helhetspaket möjliggör en organisering av lagstagade bolagsstämmor på ett tillgängligt, kostnadseffektivt och ansvarfullt sätt. En virtuell bolagsstämma sänker tröskeln och erbjuder jämlikare möjligheter för deltagande. Alla kan delta, oberoende av fysiska begränsningar, eller var i världen man befinner sig.

Vårt tjänstepaket för bolagstämma innehåller alla de funktioner och element en traditionell bolagsstämma har. Vi erbjuder möjligheter till säker autentisering och röstning, samt nätverkande mellan deltagarna i stämman. Tjänsterna omfattar samtliga mötesdeltagare, både de av privat- och institutionell karaktär.

Vi står även för den tekniska implementeringen och utförandet av den virtuella bolagstämman. Som kund hos oss är du naturligtvis välkommen att lyfta fram de specialarrangemang- och element som precis ert bolag önskar att skall ingå i tjänstepaketet kring stämman. Vi skräddarsyr den helhet som ni önskar!

Bekanta dig med innehållet i vårt omfattande servicepaket för bolagstämmor

Vi erbjuder enkla helhetslösningar för teknisk implementering av bolagsstämmor enligt ”ready to use” princip. Vi skräddarsyr och förverkligar även andra servicehelheter än enbart de lagstadgade element som krävs, allt enligt kundens önskemål och behov.

Följande helheter ingår i vårt servicepaket:

Våra tjänster innan den bolagsstämman add

 • Vi tar emot anmälningarna till den virtuella stämman. Deltagarna kan anmäla sig elektroniskt, per telefon eller skicka sin anmälan per post.

 • Tillsammans med bolaget ordnar vi en webcastsändning med innehållande Q&A frågestund.

 • Vi står för det praktiska och tekniska anordnandet av förhandsröstning.

 • Vi ordnar tekniska lösningar i form av en digital portal för insamling av förhandsfrågor- och kommentarer.

 • Vi erbjuder tekniska lösningar för säker e-identifiering av deltagarna (med hjälp av bank-ID eller mobilcertifikat).

 • Vi ansvarar för att alla anmälda mötesdeltagare får en unik inloggningslänk, inklusive användarinstruktioner på mötesdagen. (Den unika inloggningslänken är endast tillgänglig för användning på en terminalenhet åt gången).

Våra tjänster under bolagstämman add

 • Vi tillhandahåller receptionspersonal som tar hand om de personer; bolagspersonal, samt eventuella de mötesdeltagare, som finns på plats för att fysiskt närvara vid mötet.

 • Vi sköter inspelning- och direktsändning av bolagsstämman.

 • Vi ansvarar för den mobilröstning som sker på plats- och distans.

 • Vi hjälper till med det tekniska kring att inkludera distanstalare till bolagsstämman.

 • Vi tar emot anmälningar och röster från kontoförande institut.

 • Vi erbjuder digitala lösningar för hur deltagarna kan tala och kommentera på distans.

 • Vi ordnar tolkning, samt möjligheter till simultantolkning av stämman.

Våra tjänster efter bolagstämman add

 • Vi sammanställer en deltagar/åskådaranalys.

 • Vi samlar in och sammanställer deltagarfeedback.

 • Rättigheter till användandet och spridandet av det videoinspelade materialet från stämman.

 • Vi erbjuder hjälp och stöd i processerna kring de lagstadgade åtgärder som krävs i enlighet med gällande direktiv.

Introductory video: virtual AMG

Kontaktinformation

Yu Gong

yu.gong@inderes.fi
+358 50 500 0093