Tjänster

Tjänster

Inderes produkterbjudande täcker alla lösningar som behövs för ett börsbolags investerarkommunikation. Produkterna kombinerar expertarbete, egenutvecklade teknikplattformar och Inderes investerarmedia.

Equity Research

Över 140 kunderAGM

Över 100 kunder

IR Events

Över 300 kunderIR Software

Över 40 kunder