Tjänster

Våra tjänster för börsnoterade bolag

Vi brinner för att demokratisera informationen på aktiemarknaden och för att marknadens aktörer skall nå varandra bättre. Vårt serviceutbud består av en kombination av tekniska lösningar och kunskapsexpertis som alla stöder samma syfte - vår mission om att sammanföra börsbolag och investerare.

Inderes-plattformen och vår community på 75 000 aktiva småsparare och investerare står i centrum för all vår verksamhet. Communityn sammanlänkar aktörerna och gynnar samtliga kundgrupper i vårt egna, unika ekosystem.

Våra tjänster

Uppdragsanalys

Investerarsidor

IR-events

Mätverktyg för kartläggning av investerarsentimentet

Virtuella bolagstämmor

Kontaktinformation

Peter Westerlund

COO, FLIK
peter.westerlund@inderes.com
+358 41 536 0127

Peter Sergel

COO, Sweden
peter.sergel@inderes.com
+46 728880177