https://storage.googleapis.com/inderes-ir-pages-dev-assets/inderes/images/logo_trimmed.webp
en / sv / fi
MeistäSijoittajatListautujallePalvelut
menu
Change language: ensvfi

Hallinnointi

Hallitus

Hallitus

Hallituksella on yleinen vastuu Inderesin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen (osana yhtiön yleisempää hallinnon työjärjestystä), jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat.

Hallitus muun muassa vahvistaa yhtiön strategian ja seuraa sen toteuttamista. Hallituksen vastuulla on hyväksyä yhtiön tilinpäätökset ja muut taloudelliset katsaukset sekä valvoa kirjanpidon asianmukaisuutta ja yhtiön taloudellisia asioita. Hallitus päättää merkittävistä yksittäisistä investoinneista sekä yrityskaupoista ja strategisesti merkittävistä liiketoiminnan laajentamisista ja supistamisista. Hallitus vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteet ja hyväksyy budjetit sekä riskienhallinnan periaatteet.

Hallitus kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa. Jokaisella kokouksella on yksi pääteema, minkä lisäksi kokouksissa käsitellään ajankohtaisia asioita. Vuosikellon mukaiset pääteemat ovat yhteisö, henkilöstö, asiakkaat, teknologia, pitkän aikavälin strategia sekä budjetti ja kärkihankkeet. Lisäksi yhtiön taloudellista kehitystä käsitellään jatkuvasti kokousten välillä erikseen käytävissä erillisissä keskusteluissa.

Inderesin hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Hallitus nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiön hallituksella tulee olla riittävä asiantuntemus ja sillä tulee kollektiivina olla riittävä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa. Hallituksen kokoonpanon tulee olla monimuotoinen jäsenten kokemuksen, iän, taustan ja sukupuolen näkökulmista.

Hallituksen jäsenet

Kaj Hagros, s. 1970

MBA, DI

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016 alkaen, hallituksen jäsen vuodesta 2013 alkaen

Päätoimi: Toimitusjohtaja, pääomasijoitusyhtiö Redstone Nordics Oy

Suomen kansalainen

Tausta add

Muut luottamustoimet:

Hallituksen jäsen Loihde Oyj:ssä ja Chipmetrics Oy:ssä

Aiempi työkokemus:

 • 2014-2017 Pivot5, Co-Founder & CEO

 • 2009-2013 Tecnotree Corporation, President & CEO

 • 2008-2009 News Corporation (Berliini), FOX Mobile Group, Managing Director & Chief Operating Officer

 • 2007-2008 Airwide Solutions (Reading, UK), Vice President, Business Development

 • 2001-2007 First Hop (Lontoo, Singapore, Espoo), Vice President, Business Development, General Manager Asia-Pacific

 • 1995-2001 Nokia Networks (Espoo, Tukholma), Head of Strategy & Business Development, Account Manager, System Marketing Manager, R&D Engineer

Hagros tuo hallitukseen osaamista ja kokemusta etenkin kasvuyritysten johtamisesta ja strategiatyöstä, digitaalisten liiketoimintojen kehittämisestä sekä itseohjautuvista johtamismalleista. 

Riippumattomuus

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Helena Norrman, s. 1970

Msc

Hallituksen jäsen vuodesta 2024

Päätoimi: Osakas ja Pohjoismaiden toimintojen johtaja, Kekst CNC

Ruotsin kansalainen

Tausta add

Aiempi työkokemus

 • 2018-2019 Ericsson, Senior vice president, markkinointi- ja yrityssuhteiden johtaja

 • 2014-2018 Ericsson, Senior vice president, markkinointi- ja viestintäjohtaja

 • 2011-2014 Ericsson, Senior vice president, viestintä

 • 2010-2011Ericsson, Vice president, viestintätoiminnot

 • 2006–2010 Ericsson, Vice president, sisäinen viestintä

 • 2004-2006 Ericsson, viestintäpäällikkö, konsernifunktion myynti ja markkinointi

 • 2002-2004 Ericsson, johtaja, sisäinen viestintä

 • 2000-2002 Ericsson, johtaja, globaali viestintätuki

 • 1998-2000 Ericsson, tiedottaja

 • 1996–1998 JKL, viestintäkonsultti

 • 1994–1996 Johansson & Co, viestintäkonsultti

Joakim Frimodig, s. 1978

BA, Oxon

Hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja vuodesta 2024

Hallituksen jäsen vuosina 2014-2015

Päätoimi: Hallituksen puheenjohtaja, CapMan Oyj

Suomen kansalainen

Tausta add

Aiempi työkokemus

 • 2017–2023 CapMan Oyj, toimitusjohtaja

 • 2016–2017 CapMan Oyj, strategia- ja kasvujohtaja, johtoryhmän jäsen

 • 2004–2016 Summa Capital, varatoimitusjohtaja

 • 2000–2004 Alfred Berg / ABN AMRO, apulaisjohtaja, Corporate Finance

Keskeiset luottamustoimet

 • 2024- Aktia Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja

 • 2023- CapMan, hallituksen puheenjohtaja

 • 2019- Silvertärnan (CapManin suurin omistaja), hallituksen jäsen

 • 2006- Boldhold (yksityinen sijoitusyhtiö), puheenjohtaja

 • 2017–2023 LPeC, Listed Private Capital Association, hallituksen jäsen

 • 2017–2018 Plugit Finland, hallituksen jäsen ja yksityinen sijoittaja

 • 2014–2015 Inderes, hallituksen jäsen ja yksityinen sijoittaja

 • 2012–2015 Studentwork ja Clevry, hallituksen jäsen ja yksityinen sijoittaja

Tero Weckroth, s. 1971

MBA, M.Sc. Pharm. (proviisori) 

Hallituksen jäsen vuodesta 2013 alkaen

Päätoimi: Yrittäjä ja sijoittaja, WRCC Advisors (Nordic fintech and life science start-ups and growth companies)

Suomen kansalainen

Tausta add

Muut luottamustoimet:

Hallituksen jäsen Alisa Pankki Oyj:ssä ja Nexstim Oyj:ssä, hallituksen puheenjohtaja Avia Pharma AB:ssä sekä Combinostics Oy:ssä

Aiempi työkokemus:

 • 2009-2011 Kepler Capital Markets (Zürich), Head of Healthcare sector

 • 2005-2009 Dresdner Kleinwort (Lontoo), Managing Director, Global head of Chemical sector, Director, Pharmaceutical & Biotech sectors

 • 2000-2005 Alfred Berg/ABN Amro (Helsinki/Lontoo), Director, Biotech and small-cap Pharmaceutical sectors, Analyst, Biotech sector

 • 1996-2000 Serono Nordic AB (Tukholma), Product Manager, Fertility, Clinical Research Associate, Neurology

Weckroth tuo hallitustyöskentelyyn kokemusta ja osaamista etenkin rahoitus- ja fintech-alasta, osakeanalyysistä sekä finanssialan sääntelystä. 

Riippumattomuus

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Nina Källström, s. 1989

KTM

Hallituksen jäsen vuodesta 2023 alkaen

Päätoimi: Uusista liiketoiminnoista vastaava johtaja, Wolt

Suomen kansalainen

Tausta add

Aiempi työkokemus:

 • 2019- Wolt, Strategiajohtaja, Saksan maajohtaja, Retailliiketoimintavastaava (Helsinki/Berliini)

 • 2013-2019 Boston Consulting Group, Principal (Helsinki/Lontoo)

Källström tuo hallitustyöskentelyyn kokemusta ja osaamista digitaalisen kuluttajaliiketoiminnan rakentamisesta sekä nopeasta kansainvälisestä
laajentumisesta.

Toimikunnat

Yhtiöllä on 3–6 henkilöstä muodostuva nimitys- ja palkitsemistoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset. Toimikunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja toiminnasta määrätään sen työjärjestyksessä. Toimikunnan jäseniä ovat yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa Sauli Vilén, Juha Kinnunen ja Mikael Rautanen, henkilöstön edustaja Jenny Cederqvist sekä vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen valitsema Inderes-yhteisön jäsen Matti Ranta. Hallituksen puheenjohtaja Kaj Hagros osallistuu toimikunnan työskentelyyn asiantuntijan roolissa ilman oikeutta osallistua päätöksentekoon.

Nimitys- ja palkitsemistoimikunnan työjärjestys

Sisäpiiri

Tutustu sisäpiirin osakeomistuksiin

Johdon liiketoimet

Tutustu johdon liiketoimista julkaistuihin tiedotteisiin