https://storage.googleapis.com/inderes-ir-pages-dev-assets/inderes/images/logo_trimmed.webp
en / sv / fi
MeistäSijoittajatListautujallePalvelut
menu
Change language: ensvfi

Meistä

Inderes yhtiönä

Inderes yhtiönä

Inderes yhdistää pörssiyhtiöt ja sijoittajat. Asiakkainamme on yli 400 pörssiyhtiötä, jotka haluavat palvella sijoittajia tarjoamalla parempaa sijoittajaviestintää. Yhteisöömme kuuluu yli 70 000 aktiivista sijoittajaa. Yhteiskunnallisena tavoitteenamme on demokratisoida tiedonsaanti finanssimarkkinoilla.

Rakennamme pörssiyhtiöiden tarpeisiin ratkaisuja, joiden avulla voidaan tehdä vaivatonta, tehokasta ja oikeat kohderyhmät tavoittavaa sijoittajaviestintää. Liikevaihdostamme suurin osa muodostuu pörssiyhtiöasiakkailta, joille tarjottavia päätuotteitamme ovat Tilausanalyysi, Tapahtumat (Flik), IR-ohjelmistot ja -neuvonantopalvelut sekä Yhtiökokouspalvelut.

Sijoittajayhteisölle tarjoamme palveluita, joiden avulla jäsenet voivat verkostoitua muiden sijoittajien kanssa sekä kehittyä paremmiksi sijoittajiksi.

Ikuisuustavoitteet

Olemme yhtiönä määrittäneet itsellemme seuraavat tavoitteet, joita pyrimme tavoittelemaan elinaikanamme:

  • Olemme aina mieluummin pieni ja erinomainen, kuin suuri ja keskinkertainen yritys.

  • Emme jousta arvoistamme.

  • Autamme henkilöstöämme kasvamaan ammattilaisina ja yksilöinä.

Ikuisuustavoitteiden tarkoitus on turvata yhtiölle mahdollisimman pitkä ja hyvä elämä. Näiden tavoitteiden saavuttaminen saattaa edellyttää henkilöstön, oman sijoittajayhteisön ja asiakkaiden etujen laittamista osakkeenomistajien lyhyen aikavälin intressien edelle.

Inderes-playbook

Inderesin Playbook sisältää perusteellisen läpileikkauksen Inderesin yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta, liiketoimintamallista, arvopohjasta, sisäisistä toimintamalleista sekä tulevaisuudesta. Playbook on laitettu julkiseksi varmistaaksemme, että toimimme aina sen mukaisesti.

Historia

Lue, mistä kaikki alkoi

Inderes sijoituskohteena

Tutustu Inderesiin sijoituskohteena